• حقیقی
  • حقوقی
تنها کاربران عضو شده به این بخش دسترسی دارند.
تنها کاربران عضو شده به این بخش دسترسی دارند.

*چند نکته در مورد تکمیل تعهدنامه

  • در جای خالی کانال اضافی هیچ چیزی وارد ننماید.
  • در جدول شماره واگذار شده ، لطفا شماره ای را که انتخاب کرده اید و قصد خرید آن را دارید را به همراه کد استان وارد نماید ( به طور مثال 02191092426)
  • حتما امضا و اثر انگشت زده شود.
  • برای اثر انگشت از استمپ استفاده شود.
  • حتما مهر و امضا و اثر انگشت کاملا پر رنگ ، واضح و تمیز باشد
  • از روی تعهدنامه لطفا با گوشی خود عکس گرفته و آن را برای آس تل ارسال نمایید.

نحوه سلفی با کارت ملی

سلفی با کارت ملی

برای اینکه احراز هویت به درستی انجام شود ، نیاز است که سلفی با کارت ملی خود ارسال کنید .
این امر سبب می شود تا اگر افراد کارت ملی شما را داشته باشند نتوانند از آن سو استفاده کنند و خط را به نام شما ثبت و دریافت کنند.

این را بدانید که تمامی مسئولیت استفاده از این خطوط بر عهده شماست و هر مشکلی از سوی این خط پیش بیاید عواقب آن کاملا شما را در نظر خواهد گرفت