call forward در ایزابل

زمان مطالعه :2 دقیقه
Call forward

Call forward

قصد داریم در این مقاله call forward در ایزابل را برای شما شرح دهیم .

ایزابل :

 

ایزابل از امکانات زیادی برخوردار است. مانند : صندوق صوتی، ضبط تماس گرفته شده ، امکان اعمال پشت خط و.. که در تعریف های داخلی که مهمترین و پرکاربرد ترین یکی از این امکانات ، امکان انتقال تماس میباشد .

در تعریف های داخلی تنظیمات ایزابل برای انتقال دادن تماس یا call forward میتوان با شماره گیری کد مخصوص انتقال تماس به یک شماره داخلی دیگر انجام داد . همچنین میتوان تماس را به یک شماره که خارج از سیستم تلفنی است انتقال دهیم .

این انتقال میتواند حتی در زمانی که داخلی مورد نظر مشغول بوده و یا داخلی موردنظر در تماس امکان پذیر نبوده این تماس ها را به شماره داخلی دیگر انتقال داد . پس این قابلیت به ما امکان را میدهد مکالمات را به شماره داخلی خاصی در تمامی حالت مربوطه انتقال دهیم .

 Call forward در ایزابل به 3 روش انجام میگیرد :

 

1 . درنظر بگیرید تماس گیرنده فرد A است که به فرد B زنگ زده است و فرد B تماس گرفته شده را به فرد C انتقال میدهد . انتقال Blind Transfer این انتقال بدون پیش بینی از سمت فرد B با زدن ( ## ) تماس را به فرد دیگری انتقال داده این انتقال تماس بدون آگاهی از شرایط فرد A انجام میگیرد .

2 . حال در روش دوم انتقال Attended Transfer است . یعنی در حین صحبت کردن فرد A و B ، فرد B با زدن ( *2 ) و سپس شماره داخلی دیگر را گرفته فرد B اول تماس با فرد A را پاسخگو بوده و سپس A و C مکالماتی شروع کرده که در این حالت B در پشت خط فرد A میماند که باید تماسش را خاتمه ببخشد و A ، C به یک دیگر وصل شوند .

3 . در سومین مرحله انتقال : انتقال به سرعت انجام میگیرد یعنی زمانیکه فرد A با فرد B تماس گیرد و فرد B آن تماس را به فرد C انتقال دهد و فرد C تماس را جواب ندهد تماس مجدد به فرد B گرفته شود . با وارد کردن کد دستوری انتقال تماس در بخش استریسک امکان پذیر است . حتی میتوان در فاصله زمانی که فرد C در انتقال اولین تماس پاسخ نداد دوباره تماس با فرد C تکرار شود . با زدن *2 در این بخش و وارد کردن شماره تلفن انتقال تماس صورت میگیرد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.